Co znamená pojem "Koinonia?"

Koinonia


 1. V řečtině toto slovo znamená „sdružení partnerů.“

 2. Koinonia je duch štědré sdílnosti, k níž stojí v kontrastu duch sobecké zištnosti.

 3. a. Koinonia znamená „obchodní partnerství“. Jeden z řeckých papyrů se zmiňuje o člověku, který

  mluví o bratru, se kterým nemá žádnou koinonia – žádné obchodní styky.

  b. Koinonia je pojem použitý také ve vztahu k manželství- dva lidé vstupují do manželství, aby

  měli „koinonii života.“ Mají vše společné.

  c. Koinonia je vztah s Bohem. Epictetus se zmiňuje o náboženství jako o „záměru mít koinonii s Diem."

  Koinonia vyjadřuje blízký, intimní vztah, do kterého lidé vstupují.

 4. Koinonia je sdílení něčeho s někým. Znamená, že křesťané sdílejí něco společného. Je to více, než populární myšlenka, že křesťanství je „přátelská atmosféra při společných setkáních.“

 5. Definice slova Koinonia se může měnit podle daného kontextu.

  a. Někdy může znamenat přesně definovaný akt štědrosti. 2.Korinstkým 8,4

  b. Jindy značí partnerství Skutky 2,42; Galatským 2,9

 6. a. Koinonia tedy znamená „společenství.“ Dělíme se o to, co máme společné. Společný základ, zkušenost.

  b. Koinonia znamená „příspěvek.“ Dělíme se o to, co osobně máme a známe.

  c. Koinonia znamená „účast.“ Sdílíme to, co patří někomu jinému.

  To, co máme, co přijímáme nebo dáváme, stává se společným základem. Základem, kvůli kterému se dva lidé sdružují v Koinonii.Úplný výklad pojmu "Koinonia" (celé v angličtině)


Fotogalerie akcí Společné akce Za co se modlíme? Zamyšlení
Pravidelné aktivity sboru Církve Kristovy v Brně, Křížová 4, 60300:

Nedělní Bohoslužba
Začátek v 10:00

Biblická hodina
Začátek v 9:00 v neděli

Studium uprostřed týdne
Středa v 18:30

napiste mi email