Zamyšlení pro dnešní den.

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte; zlého se chraňte v každé podobě. Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. (1. Tesalonickým 5:16-23 (ČEP) )


Fotogalerie akcí Společné akce Za co se modlíme? Zamyšlení
Pravidelné aktivity sboru Církve Kristovy v Brně, Křížová 4, 60300:

Nedělní Bohoslužba
Začátek v 10:00

Biblická hodina
Začátek v 9:00 v neděli

Studium uprostřed týdne
Středa v 18:30

napiste mi email